آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5683
کلاس پرواز
Y